Artiklar

Utöver fackböcker, forskningsrapporter och policyskrifter har jag genom åren skrivit en hel del artiklar inom ett brett välfärdsområde, ( vilka varken redovisas under Skrifter eller i Publikationer vid Göteborgs universitetsbibliotek).
En del artiklar är primärt informativa med en pedagogisk ambition medan andra är mer provokativt ifrågasättande för att stimulera reaktioner och dialog.
Särskilt s.k. debattartiklar är mer eller mindre präglade av aktuell tidsanda och samhällsdebatt så om man väljer sådana från olika årtionden kan de givetvis uppfattas som utdaterade.
Här tar jag ändå risken att presentera ett antal artiklar ur olika perspektiv och tidsepoker - som jag hoppas Ni kan finna angelägna.
Beroende på sammanhang / tidskrift saknar artiklarna överlag stöttning av referenslitteratur. Läsare som saknar referenser kan med fördel ladda hem de båda böcker som jag publicerat på Göteborgs universitetsbibliotek som gratis e-böcker utan kopieringsskydd. Här finns rejäla referenslistor som täcker det mesta: http://hdl.handle.net/2077/14004 samt http://hdl.handle.net/2077/21012
Med förhoppning att Du blir nyfiken och berörd eller kanske upprörd. Kommentera gärna på: goran@sandell.nu
Vänligen // Göran